Phần gia công CNC

Phần gia công CNC
Chi tiết sản phẩm

Đây là phần gia công CNC có độ chính xác cao. Phần khó khăn với rất nhiều lỗ ở hai bên. Máy tại máy tiện CNC lớn của chúng tôi và trung tâm gia công CNC bốn trục.


Bước gia công của bộ phận này là tiện CNC, phay, khoan.

Bạn sẽ bán buôn phần gia công cnc tùy chỉnh từ một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp sản phẩm gia công hàng đầu? Sau đó, bạn có thể ngay lập tức liên lạc với nhà máy của chúng tôi.
Yêu cầu thông tin