Tại sao sử dụng rèn và chúng được sử dụng ở đâu?

Quá trình rèn có thể tạo ra các bộ phận mạnh hơn các bộ phận được sản xuất bởi bất kỳ quá trình gia công kim loại nào khác. Đây là lý do tại sao sự tha thứ hầu như luôn luôn được sử dụng khi độ tin cậy và sự an toàn của con người là rất quan trọng. Nhưng bạn hiếm khi nhìn thấy sự rèn, vì chúng thường là các bộ phận cấu thành bên trong các vật phẩm lắp ráp như máy bay, ô tô, máy kéo, tàu, thiết bị khoan dầu, động cơ, tên lửa và tất cả các loại thiết bị vốn.