Ai mua hàng giả?

Các bộ phận giả mạo thay đổi về kích thước, hình dạng và sự tinh tế - từ búa và cờ lê trong hộp công cụ của bạn để đóng các thành phần chính xác khoan dung trong máy bay Boeing 747 và tàu con thoi của NASA. Trong thực tế, hơn 18.000 rèn được chứa trong một 747. Một số thị trường khách hàng lớn nhất bao gồm: hàng không vũ trụ, quốc phòng, ô tô và nông nghiệp, xây dựng, khai thác mỏ, xử lý vật liệu và thiết bị công nghiệp nói chung. Ngay cả những cái chết tự làm cho rèn (và các bộ phận kim loại và nhựa khác) được rèn.