Kim loại nào được rèn?

- Jul 27, 2018-

Chỉ cần về bất kỳ kim loại có thể được giả mạo. Tuy nhiên, một số kim loại phổ biến nhất bao gồm: carbon, hợp kim và thép không gỉ; thép công cụ rất cứng; nhôm; titan; đồng thau và đồng; và các hợp kim ở nhiệt độ cao có chứa coban, niken hoặc molypđen. Mỗi kim loại có các đặc điểm về sức mạnh hoặc trọng lượng riêng biệt phù hợp nhất với các bộ phận cụ thể theo quyết định của khách hàng.