Những loại thiết bị được sử dụng để làm cho rèn?

Mặc dù các kiểu dáng và hệ thống truyền động rất khác nhau, nhưng việc rèn có thể được sản xuất trên bất kỳ thiết bị nào sau đây.


Hammers với lực đẩy lên đến 50.000 pound, đập kim loại thành hình dạng với tác động áp lực cao được kiểm soát thổi.


Máy ép với lực đẩy lên đến 50.000 tấn, vặn kim loại thành hình dạng theo chiều dọc với áp suất cao được kiểm soát.


Upsetters là cơ bản rèn ép được sử dụng theo chiều ngang cho một quá trình rèn được gọi là "khó chịu".

Vòng Rollers biến một mảnh tròn rỗng của kim loại dưới áp lực cực đoan chống lại một cuộn quay, do đó ép ra một vòng một mảnh (không có yêu cầu hàn).