Giả mạo là gì?

Rèn là quá trình sản xuất, nơi kim loại được ép, đập hoặc ép dưới áp lực lớn vào các bộ phận có độ bền cao được gọi là rèn. Quá trình này thường (nhưng không phải luôn luôn) được thực hiện nóng bằng cách gia nhiệt trước kim loại đến nhiệt độ mong muốn trước khi nó hoạt động. Điều quan trọng cần lưu ý là quá trình rèn là hoàn toàn khác với quá trình đúc (hoặc đúc), vì kim loại được sử dụng để chế tạo các bộ phận giả mạo không bao giờ tan chảy và đổ (như trong quá trình đúc).