Quy trình sản xuất Tee

Tee tee hình thành là lớn hơn đường kính của ống, nghiền đến kích thước của đường kính của các trang web chi nhánh ba chiều, kéo dài để mở một lỗ; ống nung, thành khuôn tạo hình, và được xây dựng trong ống kéo dài vào đa tạp của người chết; ống radially nén dưới áp lực, dòng chảy kim loại và hình thức đa dạng chết dưới căng thẳng để ống theo hướng xuyên tâm của quá trình nén. Toàn bộ quá trình là xuyên tâm nén và kéo dài quá trình ống phần đa tạp. Thủy lực phồng tee là khác nhau, tee chi nhánh đường ống kim loại ống được thực hiện bởi bồi thường xuyên tâm chuyển động, cũng được gọi là quá trình bồi thường xuyên tâm.

Bởi vì sau khi nhấn tee bằng cách nung vật chất tạo thành thiết bị cần thiết để giảm bớt trọng tải. Các liên kết nóng đến khả năng thích ứng rộng hơn của vật liệu thích hợp cho các-bon thấp thép, thép hợp kim, chất liệu thép không gỉ; đặc biệt là đường kính lớn và bức tường dày thiên vị tee, thường sử dụng này tạo thành quá trình.