Cưa cắt các vấn đề cần quan tâm

- Jun 03, 2016-

1. ban nhạc máy cưa

Ban nhạc đã thấy máy theo chiều dọc, ngang, thẳng đứng, nghiêng, bán tự động và phương trình hoàn toàn tự động. Ban nhạc ngang GZ4032 tự động máy cưa có các đặc điểm sau:

1) cao năng suất, là 1,5-2 lần bình thường đĩa cưa máy móc;

2) lực lượng nguồn cấp dữ liệu trong một phạm vi preselected có thể được liên tục;

3) thủy lực tensioner band gỗ;

4) điều chỉnh;

5) "phi vật chất" và đã thấy lưỡi vỡ và cắt đạt số một dừng tự động định trước;

6) cho ăn tự động có thể là một đơn hoặc đa ổ đĩa;

7) kỹ thuật số nguồn cấp dữ liệu đọc;

8) tự động piecework;

9) hướng dẫn cacbua có nghĩa là;

10) bằng cách sử dụng hệ thống khí nén tự động lưu thông, không có nguồn dầu.