Ấn tượng Die rèn quá trình hoạt động.

Trong ví dụ đơn giản nhất về rèn khuôn ấn tượng, hai khuôn được ghép lại với nhau và phôi trải qua biến dạng dẻo cho đến khi các mặt được mở rộng của nó chạm vào thành bên của khuôn. Sau đó, một lượng nhỏ vật liệu bắt đầu chảy ra ngoài ấn tượng chết tạo thành đèn flash đang dần mỏng đi. Đèn flash nguội đi nhanh chóng và tăng khả năng chống biến dạng và giúp tăng áp lực bên trong phần lớn của phôi giúp cho dòng vật liệu chảy vào các ấn tượng không được lấp đầy.

hình ảnhhình ảnhhình ảnh