Có bao nhiêu người được tuyển dụng bởi ngành công nghiệp rèn?

Khoảng 45.000 người từ bờ biển đến bờ biển được tuyển dụng bởi ngành công nghiệp rèn ở Hoa Kỳ và Canada. Bởi vì quy trình rèn hiện đại là vốn đầu tư (đòi hỏi nhiều thiết bị nặng để sản xuất và người dân để chạy và duy trì nó), hầu hết các nhà máy rèn là các doanh nghiệp nhỏ thường sử dụng từ 50 đến 500 nhân viên, với một số cơ sở lớn hơn 1000 người.