Làm thế nào lớn là ngành công nghiệp rèn?

Ngành công nghiệp rèn bao gồm những cây đó.

a) làm cho các bộ phận để đặt hàng cho khách hàng (được gọi là rèn tùy chỉnh);

b) tạo các bộ phận cho việc sử dụng nội bộ của công ty mình (được gọi là giả mạo);

c) làm cho các bộ phận tiêu chuẩn để bán lại (được gọi là danh mục rèn).

Khu vực lớn nhất - giả mạo tùy chỉnh - chiếm hơn 6 tỷ đô la doanh thu hàng năm. Những sản phẩm rèn tùy chỉnh này được sản xuất bởi khoảng 250 công ty rèn trong khoảng 300 nhà máy trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Mexico.