Giả mạo là như thế nào Sự hình thành

Hình thành rèn có yêu cầu rất nghiêm ngặt, giả mạo áp lực được áp dụng thông qua các kim loại hình thành trong áp lực cực đoan của quá trình cần thay đổi tính chất vật lý của nó, để đúc áp lực này cũng rất quan trọng! Lực này được hình thành bởi một cái búa hoặc áp lực cực đoan. Nhu cầu rèn là rất chính xác, giả mạo mỗi một phải phù hợp, không có bất kỳ lỗ, với nhiều không gian, tích hợp và các khuyết tật khác. Buộc bằng đúc kim loại, và sức mạnh của nó để tỷ lệ trọng lượng là rất cao! Điều này thường bởi vì bản gốc được sử dụng trong cấu trúc máy bay, vì vậy yêu cầu chính xác của nó rất nghiêm túc! Vì vậy, đúc một phạm vi rất rộng, đây là một thị trường tiềm năng, nếu bạn có những người bạn quan tâm đến việc đúc, đến và xem cuộc bầu cử! Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất!