Đường kính ống ứng dụng

Trích đoạn: 1, khi dòng chảy của chất lỏng trong ống thay đổi, chẳng hạn như tăng hoặc giảm các yêu cầu tỷ lệ dòng chảy thay đổi rất ít, phải sử dụng ống kính khác nhau.

2, các đầu vào của máy bơm, để ngăn chặn cavitation, đòi hỏi việc sử dụng các ống kính khác nhau.

3, với các nhạc cụ, như đo, điều chỉnh van khớp, để phù hợp với các kết nối thiết bị, cũng đòi hỏi việc sử dụng các ống kính khác nhau.