Mô tả các tính năng cơ bản và điều khiển hướng của lớn rèn phi kim loại

1, trong đó bao gồm phi kim loại ở ngoài, để làm giảm hiệu suất của rèn, rèn và bề mặt vết nứt.

2, phá vỡ chuỗi giả mạo hoặc khối.

3, sự phân bố không đồng đều của vùi trong phôi thép, chủ yếu trong khu vực lớn phân biệt tiêu cực hại ở dưới cùng của phôi thép, cơ thể thanh và junction riser (300-500--lift dòng mm).

Một cách cơ bản là giảm vùi trong quá trình nóng chảy và đúc để giảm thiểu các nguồn bao gồm. Ngoài ra, trong quá trình rèn các mảnh nặng nề phân tán, làm hại giảm. Cụ thể các biện pháp để giảm bớt sự bao gồm các bước sau:

1, cho một phần quan trọng của phôi khi nung nóng đến một nhiệt độ cao phổ biến làm cho deo.

2, biến dạng trong quá trình, dựa trên anvil nguồn cấp dữ liệu đầy đủ để tăng cường tỷ lệ lớn rèn là lợi phôi Hàn tâm biến dạng và giải phóng mặt bằng, lựa chọn "rộng anvil rèn" khi cần thiết.

3, rèn nén căng thẳng khiếm khuyết.