Áp dụng Of Một Rộng Od Forgings

Vì công nghệ rèn với các phương pháp sản xuất khác có thể không phù hợp với những ưu điểm về công nghệ, tạo nên khoảng trống do quá trình đúc và các khiếm khuyết khác trong tinh thể kim loại trở nên gần gũi tinh tế hơn, làm cho việc sử dụng các bộ phận trong môi trường làm việc căng thẳng có nhiều mệt mỏi cuộc sống lâu dài. Nó cũng sử dụng rất nhiều rèn, nhiều khía cạnh của máy bay, ô tô, động cơ diesel, thép, hoá dầu, khai thác mỏ và khai thác mỏ khác được áp dụng để rèn. Trong nhiều phần cơ khí chính xác của các ứng dụng rèn là nhiều hơn. Ví dụ bằng cách sử dụng tỷ lệ ruy băng máy bay rất cao, có tới 85% thành phần máy bay là rèn.