Một kỷ lục thế giới mới: một vòng tròn đường kính 16 mét được chuyển xuống từ SIHI.

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2019, SIHI đã tổ chức buổi lễ ngoại tuyến cho vòng quay lớn nhất thế giới và lễ vận hành dự án rèn lớn. Chiếc nhẫn cuộn có đường kính 16 mét và nặng 126 tấn, nó đã phá vỡ kỷ lục ban đầu của chiếc nhẫn rèn lớn nhất thế giới, đường kính trong đó là 10 mét.