Khớp nối ống

Khớp nối ống
Chi tiết sản phẩm

Họ là các khớp ống tùy chỉnh được thực hiện với luồng. Được chế tạo bằng phương pháp cắt CNC, tiện CNC, tiện ren, phay và xử lý bề mặt 3 + Cr.


100% chủ đề được kiểm tra bằng máy đo đảm bảo mọi chủ đề đều ổn.


Chúng ta có thể làm cho mối nối ống lớn hơn lên đến Φ800mm. Chúng tôi là số ít các nhà cung cấp có thể tạo ra mối nối ống lớn như vậy trong khu vực của chúng tôi.


Tùy chỉnh được thực hiện cũng là lợi thế của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn đáp ứng nhu cầu đặc biệt của bạn, chỉ cần gửi cho chúng tôi bản vẽ hoặc mẫu.

Bạn sẽ bán buôn đường ống tùy chỉnh bán buôn từ một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp phụ kiện kết nối hàng đầu? Sau đó, bạn có thể ngay lập tức liên lạc với nhà máy của chúng tôi.
Yêu cầu thông tin