Gia công CNC

Gia công CNC
Chi tiết sản phẩm


Hơn cả các loại gia công CNC trong công ty chúng tôi, chúng tôi cũng gia công CNC các loại gang.


Chất lượng vật liệu của gang bao gồm đúc sắt xám, đúc sắt dễ uốn và đúc sắt graphit.


Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm gang với gia công CNC, tiện, phay, khoan, ren và các quy trình gia công khác.


Gang nặng nhất từ ​​chúng tôi có thể đạt tới 10.000kg mỗi mảnh.


Để trở thành một công ty máy móc hiện đại, kế hoạch và kiểm soát chất lượng luôn là điều quan trọng nhất. Tại

ban đầu, chúng tôi sử dụng các kỹ thuật hiện đại để kiểm soát các kế hoạch chất lượng, chẳng hạn như MAGMA, Pro-E và UG. Nó có thể giúp chúng tôi phân tích thiết kế khuôn, quá trình đúc và rèn, quá trình cố định và máy móc vv. Sau đó, chúng tôi sử dụng các thiết bị hiện đại để kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất hàng loạt.


Đúc sắt được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại hồ sơ, bao gồm các van, máy bơm, ô tô, máy móc nông nghiệp, máy móc xây dựng, máy dệt, máy nén và các loại khác


Yêu cầu thông tin